Logo css digicon

Politica de confidentialitate

Declarația de confidențialitate

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal, drepturile dvs. și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această politică de confidențialitate înainte de a utiliza serviciile noastre.

 1. Operatorul de date cu caracter personal

CSS DIGICON S.R.L este un operator de date cu caracter personal, conform definiției data acestei categorii in cadrul GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail gdpr@cssdigicon.com

 1. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

2.1 Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați

Când vă înregistrați pentru a solicita serviciile noastre, când folosiți serviciul de chat sau formularul de contact colectăm următoarele informații despre dvs.:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de email;
 • Numarul de telefon;
 • Tipul de serviciu pentru care doriți să aplicați;

Utilizăm informațiile de furnizate strict pentru a realiza comunicarea cu dvs., in spețele cerute de dvs.

2.2 Informații despre interacțiunea dumneavoastră cu website-ul www.cssdigicon.com

Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a referit la site-ul nostru), și versiunea browser-ului și sistemului de operare.

Utilizăm informațiile din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT, pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți site-ul nostru.

Folosim cookie-uri pentru a-ți asigura o navigare plăcută și eficientă în cadrul website-ului. Citește mai multe despre cookie-uri si modul in care le gestionăm la adresa  https://cssdigicon.com/politica-de-cookies/

 1. De ce procesăm date dvs. personale?

Procesăm datele dvs.cu caracter personal strict în limitele legale. Cel mai frecvent, folosim datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

 • în cazul în care ne cereți informații prin intermediul formularului de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră;
 • În cadrul proceselor legate de tehnologia informației – mentenanța sistemelor informatice, asigurarea unei platforme website securizate.
 • Atunci când suntem solicitați să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

Am descris mai sus modul în care folosim datele dvs. personale și temeiurile juridice pe care ne bazăm în acest sens. De asemenea, am identificat care sunt interesele noastre legitime, unde este cazul. Redăm succint scopurile colectării datelor dvs. cu caracter personal:

 • în scopul desfăşurării activităţii CSS DIGICON S.R.L poate prelucra și stoca datele dvs. cu caracter personal, inclusiv Nume și prenume; Adresa de email; Numărul de telefon; Tipul de serviciu pentru care doriți să aplicați, date obținute prin completarea formularului de contact prezent pe site-ul nostru;
 • în scopul desfasurarii activităților de marketing și publicitate, CSS DIGICON S.R.L poate prelucra și stoca datele personale de identificare și / sau de contact, obţinute în baza formularelor, mesajelor, e-mail-urilor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de promovare a propriilor servicii și produse.
 1. Dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

Utilizăm o serie de terți în scopul de a ne furniza serviciile necesare pentru a derula website-ul și care procesează informațiile dvs. pentru noi în numele nostru. Acestea includ următoarele:

 • Furnizorul de servicii de e-mail.
 • Furnizorul de servicii de găzduire web.
 • Furnizorul de servicii de mentenanță sisteme informatice.

Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar, pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau de solicitare de servicii.

Ocazional, obținem sfaturi de la consultanți, cum ar fi contabili, consultanți financiari, avocați, evaluatori, notari etc. Vom partaja informațiile dvs. cu aceste părți terțe numai în cazul în care este necesar și pentru a permite acestor terțe părți să ne ofere consultanța relevantă pentru relația pe care o are CSS DIGICON S.R.L cu dvs.

În cazul în care suspectăm că a avut loc un comportament infracțional sau potențial infracțional, ar putea fi necesar, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția sau procuratura.

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-o litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. Astfel este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. cu caracter personal în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații.

 1. Transferul informațiilor dvs.:

Informațiile dvs. nu vor fi transferate și stocate în afara Spațiului Economic European (SEE). Vă vom transfera informațiile în afara SEE sau la o organizație internațională pentru a respecta obligațiile legale față de care suntem supuși (de exemplu, conformarea cu o hotărâre judecătorească). În cazul în care suntem obligați să facem acest lucru, vom asigura garanții și protecții adecvate.

5.1 E-mail. Informațiile pe care ni le trimiteți prin e-mail sunt transferate în interiorul SEE și stocate pe serverele furnizorului nostru de servicii de e-mail terță parte.

Țara unde stocăm datele: România

5.2 Google Analytics. Informațiile colectate de Google Analytics (adresa IP și acțiunile pe care le efectuați pe site-ul nostru) sunt transferate în afara SEE și stocate pe serverele Google. Puteți accesa politica de confidențialitate Google aici: https://www.google.com/policies/privacy/

Măsurile de siguranță utilizate: Google a certificat automat conformitatea cu protecția privată UE-SUA, disponibilă aici: https://www.privacyshield.gov/welcome. Protecția de confidențialitate UE-SUA este un mecanism de certificare aprobat în temeiul articolului 42 din Regulamentul general privind protecția datelor, care este permis în temeiul articolului 46 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Puteți accesa decizia Comisiei Europene privind caracterul adecvat al scutului de protecție a datelor UE-SUA aici: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

 1. Modalitatea si termenul de stocare a datelor

Datele pe care le colectăm despre dvs. vor fi stocate și procesate în interiorul sau în afara țării, după caz, pe servere securizate, pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă pentru utilizatori.

Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.

Perioade de retentie

Informațiile privind serviciile solicitate sunt păstrate timp de zece ani de la încheierea exercițiului financiar în care ați plasat solicitarea, în conformitate cu obligațiile legale fiscale.

Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

În orice alte circumstanțe, vă vom păstra informațiile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare următoarele:

 • scopul (scopurile) și utilizarea informațiilor dvs. atât în prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor);
 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);
 • dacă avem orice temei legal pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);
 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.
 1. Măsuri tehnice și organizatorice de securizare a datelor dvs.

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;
 • verificarea identității și drepturilor de acces a oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;
 • transferăm datele dvs. către terți doar prin intermediul unor sisteme cu acces închis sau prin transferuri de date criptate.

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații necriptate prin intermediul internetului (prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mijloc), faceți acest lucru pe propriul risc.

 1. Drepturile dvs. asupra datelor personale

Sub rezerva anumitor restricții privind anumite drepturi, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către gdpr@cssdigicon.com

 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;
 • să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;
 • să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;
 • să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier text sau excel) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt operator de date;
 • să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri; și
 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. dacă temeiul legal al procesării este consimțământul. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere pentru orice presupusă încălcare a protecției generale a datelor dvs. cu caracter personal.

Atenție, în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru. Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

Datele personale sensibile sunt informații despre un individ care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informațiile genetice, informațiile biometrice în scopul identificării unice a unui individ, informațiile privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Nu colectăm cu bună știință sau în mod intenționat informații personale sensibile de la persoane fizice și vă rugăm in consecință să nu ne furnizați astfel de date. Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod intenționat date personale sensibile le vom procesa strict in scopul ștergerii acestora.

 1. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă, menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în versiune actuală a politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a ne utiliza informațiile dvs. pentru noul scop. Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

 1. Referințe de pagini de internet ale terților

Website-ul nostru poate conține trimiteri către pagini de internet sau aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe unul dintre aceste referințe, rețineți că fiecare dintre ele va avea propria politică de utilizare și de confidențialitate și că nu suntem responsabili pentru aceste politici. Vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate a fiecărei pagini de internet pe care o vizitați.

 1. Detalii de contact

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să verificați setările contului dvs. sau să contactați Ofițerul nostru de Protecția Datelor folosind formularul de contact sau prin email la adresa gdpr@cssdigicon.com

De asemenea, considerăm că este util sa cunoașteți datele de contact ale Autoritatii Naționale pentru Protecția Datelor: adresă: B-dul Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, tel. +40 21 252 5599, fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro